Thực hiện kế hoạch năm học 2023 - 2024, kế hoạch đào tạo, lịch trình tổ chức thi Trường Cao đẳng Sơn La, nhà trường thông báo tới các Khoa và sinh viên về việc tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ II khối Cao đẳng K58 năm học 2023 – 2024: 1. Các Khoa thông báo cho sinh viên lịch thi học phần lần 1 học kỳ II khối Cao đẳng K58 năm học 2023 – 2024 (Bắt đầu từ 7h45’ ngày 22/4/2024). 2. Các Khoa lựa chọn cán bộ, giảng viên tham gia coi thi và lập danh sách gửi về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho đ/c Nguyễn Hữu Thọ - Giảng viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất ngày 10/4/2024.