Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch  số 67/KH-CĐSL ngày 06/3/2024 Kế hoạch và chương trình khảo sát sơ bộ/thực tế của Đoàn đánh giá ngoài Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam - VTEC làm việc tại trường Cao đẳng Sơn La. Các đồng chí CBGV theo dõi thực hiện theo Kế hoạch.

Attachments:
Download this file (6.3.2024.pdf)6.3.2024.pdf[ ]1221 kB