anh2

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-CĐSL ngày 18/11/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về Kiểm tra chuyên đề việc phân công nhiệm vụ cho các cá nhân tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm đã xây dựng. Phòng KT&ĐBCL đã tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị theo kế hoạch. Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc đúng quy định. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc.

anh3