217765666 1110019736153434 9136784248195790022 n

Chi bộ 05 hưởng ứng Kế hoạch về việc phát động trồng cây vào ngày 19.5.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường. Ngày 17.7.2021, toàn bộ đảng viên, CBVC của chi bộ đã tham gia trồng cây gồm 03 loại: Thông, Lát, Sấu với tinh thần vui tươi, nhiệt tình và phấn khởi. Theo Kế hoạch, các chi bộ chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ số cây đã trồng của mình, chủ động phân công người thực hiện hợp lý, duy trì từ lúc trồng đến lúc cây thích nghi, sinh trưởng và phát triển ổn định. Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình trồng cây

Đảng viên trong chi bộ tham gia trồng cây

215962599 985280528891241 6819250729322035213 n

 

217508185 552603879076358 8997890202066260552 n

 

215901750 138187511770596 1433340347251140177 n