Quy định số 02/CĐSL-KT ngày 13/01/2020 về kiểm tra và tốt nghiệp trình độ sơ cấp. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để thực hiện.

Attachments:
Download this file (TH02_20200113021106539530-đã nén.pdf)Quy định[ ]1470 kB