Phòng KT&ĐBCL gửi Quy chế thi 175 (Thay thế Quy định 488/QĐ-CĐSL) ban hành ngày kèm theo Quyết định 175/QĐ-CĐSL ngày 27/5/2020 trên trang web của phòng. Các cá nhân, đơn vị, học sinh, sinh viên có thể tải về tại đây để theo dõi và thực hiện đúng theo quy định.

 

Attachments:
Download this file (Quydinh(1).doc)Quy định[ ]157 kB
Download this file (QĐ175(1).doc)Quyết định[ ]38 kB