Language Switcher

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 07, 08/12/202

I.   Cơ sở xây dựng kế hoạch.

Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

Căn cứ Công văn số 1813/QLCL-QLT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ Công văn số 1766/ĐHSP-HTQT ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên về việc cho phép sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La.

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Cao đẳng Sơn La.

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-CĐSL ngày 28/3/2022 Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước CHDCND Lào K12 năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 310/TB-CĐSL ngày 03 tháng 11 năm 2023, Thông báo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La, cụ thể như sau:

II.   Mục đích, yêu cầu kế hoạch.

 

 • Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 07, 08/12/2023.
 • Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế.
 • Triển khai nghiêm túc Kế hoạch đã ban hành, đảm bảo hiệu quả, đúng Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

III.   Nội dung:

 1. Xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự
 • Thời gian (dự kiến): Ngày 22/11/2023.
 • Thành phần: Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt.
 • Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi: 120 Lưu học viên là cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước CHDCND Lào K12, năm 2023.
 1. Lịch coi thi và chấm
  • Lịch coi
 1. Lịch ngày 07/12/2023.

 

Thời gian

Kĩ năng

Số lượng phòng thi

Địa điểm thi

 

 

Sáng

 

 

8h00p-10h00p

-   Phổ biến quy chế thi, kiểm tra sai sót thông tin thí sinh;

-   Thi kỹ năng Nghe;

-   04 phòng thi

-   Địa điểm: Phòng 301, 302, 303, 304 Giảng đường B3;

-  Phòng Hội đồng; Phòng họp, Phòng 106 giảng đường B3

 

 

 

Chiều

 

 

 

Từ 13h15p

 

 

Kĩ năng Đọc, Kĩ năng Viết

 

 

 

04 phòng thi

- Phòng 301, 302,

303,    304    giảng đường B3

- Phòng Hội đồng; Phòng họp, Phòng

106  giảng   đường B3

 

 1. Lịch thi ngày 08/12/2023

 

Thời gian

Kĩ năng

Số lượng phòng thi

Địa điểm thi

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Từ 7h15’

 

 

 

Kĩ năng nói

 

 

 

04 phòng thi

-      Phòng thi 301, 302,

303, 304 giảng đường B3

- Phòng chờ: 401, 402,

403, 404 nhà B3

-          Phòng Hội đồng; Phòng họp, P 106 giảng đường B3

 

 • Lịch chấm thi kĩ năng Nghe, Đọc, Viết.

- Thời gian: Từ 8h00 - ngày 08/12/2023.

 • Nội dung: Chấm thi các kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết.
 • Địa điểm: Phòng 304 giảng đường nhà

IV.   Nhiệm vụ của các đơn vị:

 1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
 • Là đầu mối chủ trì công tác tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
 • Xây dựng công văn báo cáo Cục Quản lý chất lượng, Công văn phối hợp bàn giao đề thi, Công văn đề nghị cử giảng viên phối hợp tổ chức thi, Thông báo thi, xét duyệt danh sách thí sinh đăng kí dự thi, Kế hoạch thi, ban hành các Quyết định về Hội đồng thi, các Ban giúp việc cho Hội đồng thi.
 • Cử cán bộ tham gia Hội đồng thi và các Ban giúp việc.
 • Lưu trữ hồ sơ

2.   Phòng Kế hoạch – Tài chính.

 • Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lập dự trù và thanh quyết toán cho kì thi.
 • Cử 01 cán bộ kế toán làm uỷ viên Hội đồng thi phụ trách công tác Kế toán.

3.   Phòng Quản trị - Thiết bị.

 • Cử 03 đồng chí: 01 đồng chí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kì thi, 01 đồng chí thực hiện kỹ thuật ghi âm thanh, 01 đồng chí thực hiện kỹ thuật ghi hình.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác
 • Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đăng tải: Thông báo, Kế hoạch …, danh sách thí sinh dự thi, kết quả thi sau khi được phê duyệt lên mục Thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Trường.

4.   Phòng Đào tạo.

 

Sau khi hoàn thành công việc chấm thi, phúc khảo và lên điểm, Phòng Đào tạo căn cứ vào kết quả phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cung cấp tham mưu ban hành Quyết định công nhận kết quả thi cho thí sinh, Quyết định cấp chứng chỉ đối với các thí sinh đủ điều kiện.

5.   Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

Cử 01 cán bộ Y tế phục vụ kỳ thi.

6.   Phòng Tổ chức – Hành chính.

Chuẩn bị các điều kiện cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi trong quá trình diễn ra kỳ thi, cử 01 đồng chí làm công tác phục vụ.

7.   Khoa Đào tạo Quốc tế.

Tham mưu đề xuất cử 12 giảng viên tham gia coi, chấm thi và làm cán bộ phòng

chờ.

Lưu ý: Các đơn vị gửi danh sách tham gia vào Hội đồng thi bằng bản cứng

có xác nhận của Trưởng đơn vị cho đ/c Nguyễn Hữu Thọ điện thoại 0973.298.999 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/12/2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học viên là cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước CHDCND Lào K12, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023 năm 2023 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện../

 

 

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.