Language Switcher

DANH MỤC CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:187 /QĐ-CĐSL ngày 05/03/2024

của Trường Cao đẳng Sơn La)

Attachments:
Download this file (01. quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSL 474 ngày 28.7.2023.pdf)01. quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSL 474 ngày 28.7.2023.pdf[ ]1094 kB
Download this file (05. Quy định về tuyển dụng viên chức của trường CĐSL 257 ngày 11.05.2022.pdf)05. Quy định về tuyển dụng viên chức của trường CĐSL 257 ngày 11.05.2022.pdf[ ]617 kB
Download this file (07. Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm QĐ. 531 ngày 16.8.2023.pdf)07. Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm QĐ. 531 ngày 16.8.2023.pdf[ ]825 kB
Download this file (08. Quy chế thi đua khen thưởng QĐ 83 ngày 17.02.2023.pdf)08. Quy chế thi đua khen thưởng QĐ 83 ngày 17.02.2023.pdf[ ]933 kB
Download this file (09. Quy định công tác Văn thư lưu trữ QĐ 651 ngày 7.10.2020.pdf)09. Quy định công tác Văn thư lưu trữ QĐ 651 ngày 7.10.2020.pdf[ ]8803 kB
Download this file (11. Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở QĐ 280 ngày 3.4.2024.pdf)11. Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở QĐ 280 ngày 3.4.2024.pdf[ ]2157 kB
Download this file (12. Quy chế Văn hóa công sở QĐ 171 ngày 18.3.2021.pdf)12. Quy chế Văn hóa công sở QĐ 171 ngày 18.3.2021.pdf[ ]523 kB
Download this file (13. Quy chế tổ chức hoạt động của Ban truyền thông QĐ 415 ngày 7.7.2023.pdf)13. Quy chế tổ chức hoạt động của Ban truyền thông QĐ 415 ngày 7.7.2023.pdf[ ]759 kB
Download this file (16. 1170 28.12.2023 che do lam viec doi voi nha giao cdsp... vhpt.pdf)16. 1170 28.12.2023 che do lam viec doi voi nha giao cdsp... vhpt.pdf[ ]572 kB
Download this file (17. Quy định về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm cho đơn vị, cá nhân QĐ.68 21.2.2020.pdf)17. Quy định về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm cho đơn vị, cá nhân QĐ.68 21.2.2020.pdf[ ]3504 kB
Download this file (18. Quy định tập sự đối với viên chức QĐ 852 ngày 25.11.2022.pdf)18. Quy định tập sự đối với viên chức QĐ 852 ngày 25.11.2022.pdf[ ]713 kB
Download this file (19. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức QĐ 851 ngày 25.11.2022.pdf)19. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức QĐ 851 ngày 25.11.2022.pdf[ ]797 kB
Download this file (21. Quy định về việc thực hiện kê khai công khai tài sản thi nhập của người có nghĩa vụ kê khai QĐ 452 ngày 21.7.2023.pdf)21. Quy định về việc thực hiện kê khai công khai tài sản thi nhập của người có nghĩa vụ kê khai QĐ 452 ngày 21.7.2023.pdf[ ]755 kB
Download this file (P.HSSV 01. Quy chế công tác HSSV QĐ 864 ngày 23.10.2023.pdf)P.HSSV 01. Quy chế công tác HSSV QĐ 864 ngày 23.10.2023.pdf[ ]964 kB
Download this file (P.HSSV 04. Quy chế làm việc của hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đối với hssv QĐ 23 ngày 9.1.2024.pdf)P.HSSV 04. Quy chế làm việc của hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đối với hssv QĐ 23 ngày 9.1.2024.pdf[ ]720 kB
Download this file (P.HSSV 05. Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV QĐ.79 ngày 16.1.2024.pdf)P.HSSV 05. Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV QĐ.79 ngày 16.1.2024.pdf[ ]761 kB
Download this file (P.HSSV 06. quy che to chuc hoat dong cua doi tu quan hoc sinh sinh vien khu noi tru QĐ 103 ngày 24.1.2024.pdf)P.HSSV 06. quy che to chuc hoat dong cua doi tu quan hoc sinh sinh vien khu noi tru QĐ 103 ngày 24.1.2024.pdf[ ]1743 kB
Download this file (P.HSSV 08. Quy chế tổ chức và hoagj động của Ban tự quản LHS Lào QĐ 150 ngày 22.2.2024.pdf)P.HSSV 08. Quy chế tổ chức và hoagj động của Ban tự quản LHS Lào QĐ 150 ngày 22.2.2024.pdf[ ]1941 kB
Download this file (P.HSSV 11. Quy định tiếp nhận giải quyết các yêu cầu kiến nghị của HSSV QĐ 179 ngày 28.02.2024.pdf)P.HSSV 11. Quy định tiếp nhận giải quyết các yêu cầu kiến nghị của HSSV QĐ 179 ngày 28.02.2024.pdf[ ]1050 kB
Download this file (P.HSSV 12. Quy định công tác y tế tại trường CĐSL QĐ 178 ngày 28.02.2024.pdf)P.HSSV 12. Quy định công tác y tế tại trường CĐSL QĐ 178 ngày 28.02.2024.pdf[ ]1043 kB
Download this file (P.KHTC 01. Quy chế thu tài chính QĐ 212 ngày 13.4.2023.pdf)P.KHTC 01. Quy chế thu tài chính QĐ 212 ngày 13.4.2023.pdf[ ]373 kB
Download this file (P.KHTC 02. Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ 944 ngày 13.11.2023.pdf)P.KHTC 02. Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ 944 ngày 13.11.2023.pdf[ ]1143 kB
Download this file (P.KHTC 03. Quy chế thực hiện công khai  tài chính tài sản QĐ 872 ngày 30.12.2021.pdf)P.KHTC 03. Quy chế thực hiện công khai tài chính tài sản QĐ 872 ngày 30.12.2021.pdf[ ]716 kB
Download this file (P.KTDBCL 04. Auy định tổ chức thi két thúc môn học modul có ứng dụng CNTT QĐ 268 ngày 29.3.2024.pdf)P.KTDBCL 04. Auy định tổ chức thi két thúc môn học modul có ứng dụng CNTT QĐ 268 ngày 29.3.2024.pdf[ ]1804 kB
Download this file (P.KTDBCL 13. Quy chế tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo QĐ 950 ngày 26.12.2022.pdf)P.KTDBCL 13. Quy chế tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo QĐ 950 ngày 26.12.2022.pdf[ ]645 kB
Download this file (P.QTTB 01. Quy chế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ QĐ 953 ngày 10.12.2020.pdf)P.QTTB 01. Quy chế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ QĐ 953 ngày 10.12.2020.pdf[ ]3855 kB
Download this file (P.QTTB 03. Nội quy phòng cháy chữa cháy QĐ 137 ngày 9.3.2021.pdf)P.QTTB 03. Nội quy phòng cháy chữa cháy QĐ 137 ngày 9.3.2021.pdf[ ]392 kB
Download this file (P.QTTB 07. Quy chế quảng lý và sử dụng tài sản công QĐ 761 ngày 4.10.20203.pdf)P.QTTB 07. Quy chế quảng lý và sử dụng tài sản công QĐ 761 ngày 4.10.20203.pdf[ ]546 kB
Download this file (P.QTTB 08. Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị QĐ 222 ngày 20.4.2021.pdf)P.QTTB 08. Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị QĐ 222 ngày 20.4.2021.pdf[ ]495 kB
Download this file (P.QTTB Nội quy cơ quan QĐ 394 ngày 6.7.2023.pdf)P.QTTB Nội quy cơ quan QĐ 394 ngày 6.7.2023.pdf[ ]450 kB
Download this file (P.ĐT 01. Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp QĐ 733 ngày 4.10.2019.pdf)P.ĐT 01. Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp QĐ 733 ngày 4.10.2019.pdf[ ]1349 kB
Download this file (P.ĐT 03. Quy chế đào tạo cao đẳng trung cấp nhóm ngành GDNN QĐ 374 ngày 21.06.2022.pdf)P.ĐT 03. Quy chế đào tạo cao đẳng trung cấp nhóm ngành GDNN QĐ 374 ngày 21.06.2022.pdf[ ]998 kB
Download this file (TTTS . quy che thi nang khieu nghe thuat 1 QD 190 ngày 8.3.2024.pdf)TTTS . quy che thi nang khieu nghe thuat 1 QD 190 ngày 8.3.2024.pdf[ ]2093 kB
Download this file (TTTS 01. Quy chế tuyển sinh trình độ cao dẳng trung cấp QĐ 1076 ngày 11.12.2023.pdf)TTTS 01. Quy chế tuyển sinh trình độ cao dẳng trung cấp QĐ 1076 ngày 11.12.2023.pdf[ ]929 kB
Download this file (TTTS 04. quy dinh tuyen-sinh lsh lao QĐ 1166 ngày 26.12. 2023.pdf)TTTS 04. quy dinh tuyen-sinh lsh lao QĐ 1166 ngày 26.12. 2023.pdf[ ]548 kB

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.