Cuộc thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng khởi nghiệp và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế cho thanh niên Sơn La nói chúng, thanh niên trường Cao đẳng Sơn La nói riêng.
Tại chung kết Dự án "Sản xuất thân cọ trang điểm từ lõi ngô" đạt giải 3 chung cuộc và dự án "Tổ dịch vụ hướng dẫn du lịch Tà Xùa" đạt giải khuyến khích.
Xin chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả.