💐💐 Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 22 Tài năng trẻ dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 💐💐 Trong đó có 2 tài năng trẻ là sinh viên trường Cao đẳng Sơn La.
👉👉👉 Xin chúc mừng em Thào Thị Anh: UV BCH Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh, chi hội trưởng chi hội CĐ Mầm non K58C 🌷🌷⚘️
✌️✌️✌️ Xin chúc mừng em Lường Minh Tươi UV BCH đoàn trường, bí thư chi đoàn CĐ mầm non K57B 💐💐💐